Temat numeru
 
Trzeba, aby Chrystus Panował
Ojciec Święty Pius XI

Jeżeli Chrystusowi Panu dana jest wszelka władza na Niebie i na ziemi, jeżeli ludzie najdroższą Jego Krwią odkupieni, na mocy nowego niejako prawa podlegają Jego władzy; jeżeli wreszcie ta władza obejmuje całą naturę człowieka, to jasną jest rzeczą, że nie ma w nas żadnej władzy, która by wyjęta była spod tego panowania. [...]

Pełny tekst w papierowym wydaniu.