Temat numeru
 
Trzeba, aby Chrystus Panował
Ojciec Święty Pius XI

11 grudnia 1925 roku Ojciec Święty Pius XI ogłosił encyklikę Quas Promas o ustanowieniu Święta Chrystusa Króla. W tym niezwykle ważnym dokumencie wielki papież odnosi się do teologicznej koncepcji panowania Zbawiciela, które obejmuje cały rodzaj ludzki. Poniżej prezentujemy fragment encykliki.

Jeżeli Chrystusowi Panu dana jest wszelka władza na Niebie i na ziemi, jeżeli ludzie najdroższą Jego Krwią odkupieni, na mocy nowego niejako prawa podlegają Jego władzy; jeżeli wreszcie ta władza obejmuje całą naturę człowieka, to jasną jest rzeczą, że nie ma w nas żadnej władzy, która by wyjęta była spod tego panowania.


Przeto powinien On królować w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się niezachwianie i stale uznawać prawdy objawione i naukę Chrystusa; niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych; niech króluje w sercu, które wzgardziwszy pożądliwościami przyrodzonymi, winno nade wszystko Boga kochać i do Niego jedynie należeć; niechaj króluje Chrystus w ciele i jego członkach, które jak narzędzia lub – że użyjemy słów św. Pawła Apostoła – jako „zbroja sprawiedliwości Boga” mają służyć do wewnętrznego uświęcenia dusz. A to wszystko, jeżeli zostanie wiernym gruntownie i jasno przedstawione do rozważania, o wiele łatwiej będzie można pociągnąć ich do najwyższej doskonałości.


Oby się to stało, Czcigodni Bracia, iżby także i ci, którzy są poza Kościołem, zapragnęli słodkiego jarzma Chrystusowego i przyjęli je dla swego zbawienia, a my wszyscy, którzy z miłosierdzia Opatrzności Bożej jesteśmy w Kościele, abyśmy nie ociężale, lecz gorliwie, z miłością i święcie nosili to jarzmo; dostosowawszy zaś życie nasze według praw Królestwa Bożego, abyśmy się radowali obfitością zbawiennych owoców i uznani przez Chrystusa jako dobrzy i wierni słudzy, stali się uczestnikami wiecznej wraz z Nim szczęśliwości i chwały w Królestwie Jego Niebieskim.


To życzenie i pragnienie niech będzie dowodem Naszej ku Wam, Czcigodni Bracia, ojcowskiej miłości przy zbliżającej się uroczystości Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa; i jako zapowiedź łask Bożych przyjmijcie apostolskie błogosławieństwo, którego Wam, Czcigodni Bracia, Duchowieństwu i ludowi Waszemu najmiłościwiej udzielamy.


Źródło: www.ekai.pl.
Tytuł pochodzi od Redakcji.