Kalendarz Liturgiczny
 
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
Adam Kowalik

Wprawdzie w Piśmie Świętym nie znajdziemy żadnej wzmianki o pobycie młodziutkiej Maryi w Świątyni Jerozolimskiej, jednak tradycja o tym wydarzeniu ma oparcie w Protoewangelii Jakuba – apokryfie z II wieku. Według niego rodzice Matki Bożej – Joachim i Anna, oddali trzyletnią córkę do swoistej szkoły czy raczej bursy przy świątyni, gdzie miała przebywać aż do poślubienia św. Józefa.

Informację tę powtarzają także Księga Narodzin Błogosławionej Maryi i Dziecięctwa Zbawiciela oraz Ewangelia Narodzenia Maryi – apokryfy z VI wieku. Świadectwem starożytnej genezy tej tradycji jest także fakt poświęcenia 21 listopada 543 roku w Jerozolimie kościoła pod wezwaniem Matki Bożej, zbudowanego w miejscu, w którym Niepokalana miała mieszkać w czasie, gdy przebywała przy świątyni.

Kolejne wzmianki poświadczające istnienie lokalnego kultu Ofiarowania Maryi pochodzą z VIII wieku z Konstantynopola. Wprowadzenie do Świątyni Najświętszej Bogurodzicy zostało zaliczone tam do grona 12 najważniejszych świąt roku liturgicznego Kościoła Wschodniego.

Powoli święto to przyjmowało się również w Kościele zachodnim. Jeszcze w IX wieku obchodzili je mnisi z klasztorów bizantyjskich w Italii; w XI stuleciu znane było w Anglii. Jednak dopiero w 1371 roku Ojciec Święty Grzegorz XI wprowadził je w Kurii Papieskiej w Awinionie. Przyczynił się do tego francuski szlachcic Filip de Maizières, poseł króla cypryjskiego, który opowiedział papieżowi o obchodach tego święta na Wschodzie. Niebawem przeszczepiono je do różnych diecezji niemieckich, sycylijskich i hiszpańskich. Wreszcie w 1472 roku Ojciec Święty Sykstus IV wprowadził to święto w całym Kościele.

Święty papież Pius V w ramach przeprowadzonej po soborze trydenckim reformy mszału (1570) zniósł obchody tego święta jako opartego na wiadomościach apokryficznych. Jednak już w roku 1585 Sykstus V na nowo wprowadził je do kalendarza. Obecnie Ofiarowanie Maryi do świątyni ma rangę wspomnienia obowiązkowego i tradycyjnie obchodzimy je 21 listopada.

Kult Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny stanowi wyraz przekonania Kościoła o doskonałej przynależności Maryi do Boga.

Opis tego wydarzenia zostawiła nam m.in. Służebnica Boża Maria z Agredy.

AK