Listy od Przyjaciół
 
Dziękuję także za wszystkie pogłębiające wiarę materiały
Szczęść Boże!


Szanowny Panie Prezesie

Pragnę serdecznie podziękować za Pańskie listy, za słowa otuchy, za Pańską modlitwę. Dziękuję także za wszystkie pogłębiające wiarę materiały. W tym Nowym Roku niech Boża Dziecina błogosławi Pana i wszystkich pracowników Instytutu Księdza Piotra Skargi. Z Panem Bogiem.

Stefania