Nasze kampanie
 
Prawda o Rewolucji Francuskiej

Pod patronatem medialnym portalu PCh24.pl odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie międzynarodowa konferencja: Rewolucja francuska 1789 – przyczyny, przebieg i konsekwencje. Goszczący 20 listopada w siedzibie UKSW znawcy tematu z kraju  (prof. Grzegorz Kucharczyk i ks. prof. Waldemar Gliński) i zagranicy (Reginald Secher i Renato Murta de Vasconcelos) mówili o zbrodniach rewolucjonistów w Wandei, ich wrogim stosunku do Kościoła; zaprezentowali także spojrzenie na rewolucję francuską i jej skutki okiem wybitnych myślicieli konserwatywnych.