Listy od Przyjaciół
 
Serdecznie dziękuję także za czasopismo „Przymierze z Maryją”
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowny Panie Prezesie

Pragnę Panu oraz wszystkim pracownikom Instytutu serdecznie podziękować za pracę na rzecz krzewienia świadectwa Miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękuję także za czasopismo „Przymierze z Maryją” oraz wszystkie piękne rzeczy, które od Was otrzymuję. Całej redakcji życzę jak największych sukcesów. Modlę się codziennie, aby dobry Bóg i Jego Matka otaczali Was swoją opieką i błogosławili w dalszej pracy. Szczęść Wam Boże!

Czesława z Białegostoku