Nasze kampanie
 
Kondolencje

Naszemu koledze Krzysztofowi Staniosowi, organizatorowi spotkań z darczyńcami Instytutu i animatorowi Klubów „Polonia Christiana”, składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci żony Hanny i zapewniamy o modlitwie.


Redakcja 
„Przymierza z Maryją”