Nasze kampanie
 
Szczyt Klimatyczno-energetyczny

21 listopada 2013 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zmianom klimatycznym i globalnemu ociepleniu. Gościli na niej m.in. przedstawiciele Committee for a Constructive Tomorrow (CFACT) z USA, European Institute for Climate and Energy (EICE) z Niemiec, a także polskiego Instytutu Globalizacji. Organizatorami konferencji był Instytut Ks. Piotra Skargi oraz Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej UKSW. Zgromadzeni naukowcy byli zgodni co do tego, że globalne ocieplenie to mit nieznajdujący potwierdzenia w badaniach naukowych, zmiany klimatyczne są zaś wynikiem procesów naturalnych.