Nasze kampanie
 
IV Kongres Krucjaty Młodych

W Warszawie, 7 grudnia, odbył się IV Kongres Krucjaty Młodych. W budynku Instytutu Historii PAN spotkało się ponad 60 młodych katolików z całej Polski. Zebrani wysłuchali m.in. prelekcji na temat Kościoła Walczącego wygłoszonej przez ks. prałata Romana Kneblewskiego oraz referatu dr. Julio Loredo, włoskiego publicysty, członka Stowarzyszenia TFP pt. Absurd bycia neutralnym, a współczesna potrzeba heroizmu. W Kongresie brali także udział przedstawiciele organizacji młodych katolików z Brazylii i Irlandii. Ich obecność stała się okazją do wymiany doświadczeń w walce kontrrewolucyjnej w różnych rejonach świata.