Nasze kampanie
 
Nasze Kalendarium

• 8 września w Krakowie wiceprezes SKCh i redaktor naczelny magazynu „Polonia Christiana” Sławomir Skiba wziął udział w zorganizowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego  (PAFERE) konferencji pt. „Państwo opiekuńcze a chrześcijaństwo”. Na zaproszenie organizatorów prezes Skiba wygłosił prelekcję pt. Duch rodzinny w domu, społeczeństwie i państwie kiedyś i dzisiaj.  

 

• 9 września Klub „Polonia Christiana” we współpracy z Fundacją PAFERE zorganizował w Krakowie spotkanie z prof. Alejandrem A. Chafuenem. Wybitny historyk myśli ekonomicznej wygłosił wykład pt. Katolickie korzenie wolnego rynku.
Przygotował AK