Nasze kampanie
 
„Polonia Christiana” o dziedzictwie Vaticanum II

Tematem najnowszego, 27. numeru magazynu „Polonia Christiana” są niektóre kwestie związane z dziedzictwem Soboru Watykańskiego II. Wybitny włoski historyk prof. Roberto de Mattei w wywiadzie udzielonym dwumiesięcznikowi przedstawia niektóre swoje ustalenia związane z genezą i przebiegiem Vaticanum II. José Antonio Ureta zastanawia się nad kwestią pominięcia milczeniem przez ojców soborowych największego problemu XX wieku – komunizmu. O działaniach peerelowskich służb wymierzonych przeciwko kard. Wyszyńskiemu w latach obrad soborowych pisze Jarosław Szarek.

Poza tym w numerze można znaleźć artykuł prof. Jacka Bartyzela o ks. Piotrze Skardze, Beaty Góreckiej przewodnik po zamku Zamoyskich w Kozłówce, rozważania Jacka Kowalskiego o symbolu sarmatyzmu – kontuszu oraz wiele innych interesujących tekstów.