Nasze kampanie
 
Kluby „Polonia Christiana”:
• 15 maja – w Toruniu wspólnie z Korporacją Akademicką Kujawja zorganizowano wykład Leszka Żebrowskiego pt. Wymiana elit w PRL.
• 21 maja – w Warszawie, przy wsparciu Krucjaty Młodych, urządzono spotkanie z Witoldem Gadowskim pt. Co z wolnością słowa?.
• 23 maja w Lublinie, 29 w Radomiu, a 18 czerwca we Wrocławiu swoimi refleksjami O prawicy i lewicy podzielił się z sympatykami Klubu „PCh” oraz gośćmi prof. Marek Chodakiewicz.
• 5 czerwca – w Poznaniu zorganizowano spotkanie z ks. Sławomirem Kostrzewą pt. Odebrać dzieciom niewinność.
• 13 czerwca w Warszawie i 18 w Krakowie odbyła się debata z udziałem reżysera Grzegorza Brauna, pisarza Gabriela Maciejewskiego oraz prowadzącego  krakowskie spotkanie red. Jerzego Wolaka na temat: Czy historię Polski należy napisać na nowo?
• 28 czerwca w Lublinie gościł Jan Łopuszański. Temat spotkania brzmiał: Jaka prawica?

Przygotował AK