Nasze kampanie
 
Men deprawatorem?
objawienia fatimskie 28 maja przedstawiciele Krucjaty Młodych złożyli w Ministerstwie Edukacji Narodowej protest przeciw seksualizacji dzieci w polskich szkołach. Zawierał on apel do szefów resortu, by odcięli się od treści konferencji z 22 kwietnia br. Zaprezentowane na niej „standardy edukacji seksualnej w Europie” opracowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), przewidują zainteresowanie sprawami seksu już 6-latków oraz wzbudzenie u starszych dzieci krytycyzmu wobec norm religijnych w sprawach ciąży i rodzicielstwa. MEN było współorganizatorem tej konferencji. 1 lipca Krucjata Młodych zorganizowała pod gmachem MEN pikietę protestacyjną w tej sprawie.