Nasze kampanie
 
Wynagrodzić Bogu promocję sodomii
objawienia fatimskie 17 maja na Rynku Głównym w Krakowie oraz 14 czerwca na placu przed kościołem św. Anny w Warszawie zebrali się młodzi katolicy, by poprzez publiczną modlitwę różańcową wynagrodzić Bogu i Matce Najświętszej grzech sodomii. Oba spotkania ekspiacyjne zostały zorganizowane w przeddzień tzw. parad równości z inicjatywy Krucjaty Młodych (w stolicy współorganizatorem było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży). W Warszawie, po zakończeniu modlitwy, w której wzięło udział ok. 120 osób, organizatorzy rozdawali przechodniom ulotki domagające się zarzucenia planów legalizacji związków partnerskich w Polsce.